b1.jpg

W poniedziałek, 22 października br. w Naszej Szkole odbył się uroczysty apel z okazji 2. rocznicy nadania imienia Sługi Bożej Anny Jenke Gimnazjum w Jaroszowie.

Obchody rocznicowe odbyły się tradycyjnie w sali gimnastycznej. Na początku apelu, po odśpiewaniu hymnu szkoły, prowadząca apel – Agata Miklaszewska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie poprosiła o zabranie głosu panią Beatę Jankiewicz – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, która powitała zaproszonych gości: pana Zbigniewa Suchytę – Burmistrza Strzegomia, o. Dominika Partykę – paulina z zakonu świdnickiego, panią Urszulę Podsiadły-Szubert – Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, panią Annę Góralską – Zastępcę Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, panią Edwardę Mikułę – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy, pana Mariana Kudybę – Sekretarza Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy, innych przybyłych na naszą uroczystość członków Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy, pana Zbigniewa Kołodzieja – Sołtysa wsi Jaroszów, pana Zbigniewa Miłka – Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko, panią Adriannę Kowalczyk – Przewodniczącą Rady Rodziców i panią Krystynę Lewicką – Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie.

Następnie dostojni goście oraz cała społeczność naszego gimnazjum zostali zaproszeni do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, przygotowanego przez: panią Małgorzatę Januś, panią Monikę Bytnar-Gołembiowską, panią Dorotę Mielcarek, pana Krzysztofa Dziurlę i pana Tomasza Dziurlę. Przed publicznością wystąpili: Aleksandra Drzewicz, Joanna Głód, Katarzyna Kikta, Blanka Kołodziejczyk, Agata Miklaszewska, Maciej Michałowski, Dawid Puchalski i Bartosz Szymkiewicz oraz szkolna schola „Emaus” pod kierunkiem pana Tomasza Dziurli.

Przepiękne słowa-świadectwa, wspomnienia, wiersze, piosenki, podkłady muzyczne i prezentacje multimedialne skłaniały do głębokiej refleksji nad życiem naszej patronki, zadumy nad życiem i każdą jego chwilą. Odpowiednie przygotowanie i kunszt aktorski uczniów sprawiły, że program artystyczny został zaprezentowany na wysokim poziomie. Mówiono przepięknie o życiu Anny Jenke, o jej harcerstwie, o konspiracji w czasie wojny, o tajnym nauczaniu, o studiach i wychowywaniu młodzieży, o jej wielkiej odwadze i życiu w trudnych czasach, w końcu o jej wielkiej miłości do Boga. Można było odnieść wrażenie, jakby Anna Jenke była obecna wśród nas.

Po obejrzeniu programu artystycznego głos zabrali niektórzy zaproszeni goście: pan Zbigniew Suchyta – Burmistrz Strzegomia i pani Edwarda Mikuła – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy, którzy pięknie wypowiadali się na temat naszej wspaniałej patronki. Na zakończenie Organizatorzy zaprosili zacnych gości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz zaprosili ich na słodki poczęstunek do szkoły.

Niech nasza patronka Sługa Boża Anna Jenke będzie dla nas wzorem do naśladowania, byśmy na co dzień chcieli czynić tylko dobro i rozsiewać miłość wokół siebie.


W imieniu Organizatorów – Tomasz Dziurla