baner8.jpg

Od września ruszył w naszej szkole program - „Sprawny Dolnoślązaczek”

Pierwsze zajęcia w klasie trzeciej odbywały się na szkolnej sali gimnastycznej, ale bardziej atrakcyjne były te poza szkołą. Korzystając z ładnej pogody, uczniowie rozgrywali mecze opanowując podstawowe umiejętności gry w piłkę nożną. Brali udział w grach i zabawach przygotowujących do gry właściwej oraz rozwijania umiejętności współdziałania w zespole. Zdobyli sprawność - piłkarz nożny.

W czasie zabawy karnawałowej, występów w WOŚP, z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie opanowywali proste formy taneczne z elementami rytmiki. I nie było wcale tak łatwo. Zdobyli sprawność - tancerz.

W październiku uczniowie brali udział w wycieczkach po okolicy Jaroszowa, w wycieczce do Jaworzyny Śląskiej . Zdobywali podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa przy poruszaniu się po drogach. Zdobyli sprawność –turysta.

Zimowa aura sprzyjała zorganizowaniu zawodów na śniegu .Przy tej okazji uczniowie zdobyli kolejną sprawność – saneczkarz. Uwieńczeniem zabaw na śniegu było ulepienie bałwana. Cała akcja przebiegała w radosnym nastroju dostarczając pozytywnych emocji.

B. Wilczak

Pierwszaki zdobyły sprawność saneczkarza!

W piątek 15 lutego 2013 r. uczniowie klasy I a PSP w Jaroszowie realizując program „Sprawny Dolnoślązaczek” zdobywali sprawność saneczkarza. Wraz z wychowawczynią wybrali się na sanki, by wykonywać kolejne zadania związane ze sprawnością. Piękna zimowa sceneria zachęcała do wypoczynku i zabaw na śniegu. Po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa, poinstruowaniu o technikach jazdy oraz krótkiej rozgrzewce rozpoczęły się próby sprawnościowe: wyścigi sanek po prostej i slalomem, toczenie śniegowych kul, rzucani e śnieżkami do celu oraz dla chętnych - lepienie bałwana.

Zajęcia udały się wyśmienicie. Pierwszaki wróciły do szkoły radosne, dotlenione i szczęśliwe, bo wszystkie zdobyły sprawność saneczkarza.

Dzieci z klasy I a mają już zaliczone inne sprawności. Podczas jesiennej wycieczki do Jaworzyny Śląskiej oraz pieszych wycieczek po okolicy Jaroszowa w październiku 2012 r. wykazali się sprawnością motoryczną oraz nabyli wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i atrakcjach turystycznych regionu. Zdobyli tym samym sprawność turysty.

W listopadzie i grudniu na zajęciach w-fu  pierwszoklasiści wykonywali szereg prób o charakterze zwinnościowym, równoważnym i siłowo - równoważnym. Były to ćwiczenia na materacu, ławeczce i na drabinkach. Dzieci z radością podeszły do wykonania zadań sportowych. Włożyły w to dużo wysiłku, co przełożyło się na postępy w dochodzeniu do celu. Po wielu próbach dość sprawnie wykonywały ćwiczenia i w  końcu udało się wszystkim zdobyć odznakę gimnastyka.

Na zajęciach lekcyjnych pierwszaki brały aktywny udział w zabawach rytmiczno- tanecznych do ulubionych piosenek, podczas których opanowały proste formy taneczne, w tym krok podstawowy i niektóre figury krakowiaka. Swoje umiejętności zaprezentowały występując na uroczystościach szkolnych i klasowych: Dzień Górnika, Dzień Babci i Dziadka, WOŚP. Dzieci miały też okazje poznać nowe figury taneczne podczas zabawy andrzejkowej i karnawałowej. Wykazując się w tej dziedzinie dużą aktywnością zaliczyli sprawność tancerza.

 

Elżbieta Szczepanik