baner3.jpg

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, 1 września w godzinach popołudniowych, odbyło się pierwsze zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych. Charakter zebrania był typowo organizacyjny.

Pani dyrektor Beata Jankiewicz przywitała liczną grupę rodziców nowoprzyjętych do przedszkola dzieci i tych, których pociechy uczęszczają drugi a nawet trzeci rok. Powiadomiła wszystkich o zmianach w tegorocznej organizacji naszej placówki. Jak wiadomo budynek przedszkola jest obecnie remontowany, więc na czas remontu przygotowane zostały w szkole trzy sale dla grup dziecięcych. Mimo tych zmian, praca odbywać się będzie w systemie takim, jaki wypracowaliśmy wcześniej, i tak:

  • Przedszkole otwarte jest od godziny 06.45, dzieci schodzą się do sali nr 6.
  • O godzinie 08.00 – nauczycielki poszczególnych grup przechodzą z dziećmi do swoich sal:

„Muchomorki” - wych. Bożena Wilczak – sala nr 5,

„Pszczółki” - wych. Dorota Gacek i Gabriela Ścigajło – sala nr 9,

„Biedroneczki” - wych. Joanna Kohut – Szymczyk – sala nr 6.

  • Wszystkie dzieci są objęte nauką języka angielskiego.
  • W godzinach od 08.00 do 13.00 – realizowana jest obowiązująca we wszystkich przedszkolach podstawa programowa.
  • Od godziny 13.00 dzieci pod opieką Gabrieli Ścigajło zbierają się w sali nr 6, gdzie odbywają się zajęcia dodatkowe w ramach Akademii Przedszkolaka.

Następnie każda nauczycielka przedstawiła swój plan pracy z dziećmi na rok szkolny 2017/2018. Po czym odbyły się spotkania rodziców dzieci z poszczególnych grup z ich wychowawczyniami.