W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 jest realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.”

W projekcie biorą udział szkoły z Gminy Strzegom: PSP w Jaroszowie, Gimnazjum w Jaroszowie, PSP nr 3 w Strzegomiu, PSP w Olszanach, PSP w Goczałkowie, Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum w Goczałkowie, które w ramach planów realizują zajęcia rozwijające  z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zajęcia  dydaktyczno wyrównawcze z matematyki i  dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych.

W drugim tygodniu ferii zimowych 2016/2017 rozpoczęła się dystrybucja sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie. Z uśmiechem witaliśmy kurierów z paczkami. Do szkół dotarły już tablice interaktywne, projektory multimedialne, szafy mobilne na laptopy, laptopy dla uczniów i nauczycieli oraz pomoce dydaktyczne do zajęć z matematyki i przyrody. Dzięki nim uczniowie i nauczyciele będą poznawać tajniki przyrody i matematyki także metodami eksperymentalnymi

Dzięki otrzymanym pomocom zajęcia w ramach projektu stały się dla uczestników bardziej atrakcyjne. Korzystanie z nowoczesnych mikroskopów jest dla dzieci szczególną atrakcją. W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie  obserwowali gotowe (zakupione w ramach projektu) preparaty mikroskopowe. Wykonywali również samodzielnie preparaty. Nowy sprzęt stał się inspiracją pomysłów w temacie: co jeszcze nadaje się do obserwacji mikroskopowych? Uczniom udało się zaobserwować poruszające się organizmy z ziemi kwiatka stojącego na parapecie w klasie, czy też porównać grubość włosów pochodzących od różnych uczestników zajęć.

Nie lada atrakcją na zajęciach przyrodniczych okazały się również pomoce z zakresu geografii. Podświetlony model Ziemi oraz Tellurium z ręcznym sterowaniem pozwoliły lepiej zrozumieć skutki obrotów Ziemi.

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 jest realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.”

W projekcie biorą udział szkoły z Gminy Strzegom: PSP w Jaroszowie, Gimnazjum w Jaroszowie, PSP nr 3 w Strzegomiu, PSP w Olszanach, PSP w Goczałkowie, Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum w Goczałkowie,  z których nauczyciele zostali przeszkoleni „ Metodą projektu i eksperymentu z wykorzystaniem TIK” w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Szkolenia były prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe, dyskusje moderowane.

Po szkoleniu nauczyciele podnieśli swoje kompetencje  w zakresie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi nauczania.

Uczniowie zostali zaktywizowania do wykorzystywania swojej wiedzy w praktycznym działaniu poprzez wykonywanie ćwiczeń i doświadczeń eksperymentalnych. Wzrosła również aktywność uczniów na zajęciach oraz ich zainteresowanie omawianymi problemami.

 

W ramach zajęć rozwijających kompetencje z matematyki oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych uczniowie pracują nie tylko z tablicą multimedialną , ale chętnie biorą udział w pracach manualnych. Wielkim sukcesem było wykonanie zestawu wielościanów oraz szkieletów modeli figur przestrzennych. Prace uczniów wykorzystywane są na lekcjach w różnych klasach. W czasie zajęć pracujemy też z laptopami – uczniowie rozwiązują problemowe zadania matematyczne, czerpiąc satysfakcję z możliwości poszukiwania rozwiązań. Do każdego zadania uczniowie podchodzą z entuzjazmem, z niecierpliwością oczekując następnych wyzwań matematycznych.

W ramach projektu Unijnego uczniowie szkoły podstawowej na zajęciach Rozwijających kompetencje z zakresu przedmiotów przyrodniczych wykonują wiele ciekawych doświadczeń. Niektóre z nich trwają dłużej niż jedną jednostkę lekcyjną, czasem jest to parę tygodni. Takie eksperymenty dają  możliwość  obserwowania przez dłuższy czas zachodzących w przyrodzie zjawisk. Ekscytujące obserwacje wywołało doświadczenie  podczas którego uczniowie przez 6 tygondni obserwowali tworzenie się kryształków cukru z roztworu nasyconego. Każda grupa projektowa wykonywał roztwór w innym kolorze, dzięki temu szybko można było odnaleźć właścicieli poszczególnych zestawów. Uczestnicy z wielką przyjemnością po zakończeniu obserwacji zabrały swoje kryształki do domu