baner5.jpg

W  Szkolnym Konkursie Geograficznym „Mistrz mapy”  wzięło udział21 uczniów ze wszystkich klas gimnazjalnych. Konkurs trwał od 5 listopada 2015r.  do 19 maja 2016r. i odbył się w 7. edycjach. Koordynatorem konkursu była nauczycielka geografii – Małgorzata Kolano.

W poszczególnych edycjach uczniowie wykazywali się znajomością mapy fizycznej i politycznej Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Europy oraz mapy fizycznej Polski. Uczniowie przedstawiali na mapach konturowych obiekty geograficzne, państwa oraz ich stolice.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania geografią, doskonalenie umiejętności wyszukiwania obiektów na mapach świata, orientacja na mapie.

Końcowy wynik konkursu dawała suma uzyskanych punktów ze wszystkich edycji (etapów). Laureatami konkursu zostali:

Dominika Sabat  - kl. 3a - 443 pkt.
Michał Kebłesz- kl.3a – 429 pkt.
Konrad Puchalski  - kl. 1a -  411 pkt.

Wszyscy uczniowie otrzymali pozytywne oceny z geografii, a laureaci okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe.