baner4.jpg

W czwartkowe popołudnie - 23.06.2016 r. – o godz. 16.00 w saligimnastycznej zostało zorganizowane uroczyste pożegnanie tegorocznych Absolwentów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie.

Powitania dokonała przewodnicząca SU – Wiktoria Łobodziec i dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz, która przywitała zebranych rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim swoich uczniów, którzy opuszczają progi jaroszowskiej szkoły.

Już po raz czwarty w historii szkoły została odczytana przez Panią dyrektor Lista Absolwentów, a następnie uczniowie osobiście dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej.To była również wyjątkowa chwila dla wychowawczyni – Justyny Fedyczkowskiej, która przez 6 lat sprawowała opiekę nad swoimi uczniami.

Wręczeniem nagród książkowych dla najzdolniejszych absolwentów, rozpoczęto najważniejszą część uroczystości.  W tym roku nagrodzono następujące dwie uczennice:

Dominikę Sabat i Dominikę Sydor.

Zgodnie ze Statutem Szkoły wyróżniono uczennicę, której wręczono statuetkę „Najlepszego Absolwenta 2015/2016” - w tym roku otrzymała ją Dominika Sabat (średnia ocen 5.40). Uczennica za swoje osiągnięcia w nauce i w zachowaniu otrzymała 22 czerwca br. z rąk Burmistrza – Zbigniewa Suchyty nagrodę dla „Najlepszego Absolwenta”.

Za swój wkład w wychowanie dzieci odebrali dumni rodzice. Listy Pochwalne odebrali:

Państwo Izabela i Paweł Sabatowie
Państwo Agnieszka i Grzegorz Sydorowie

Nagrodzono także sportowców: Dominikę Sydor i Patryka Cender, którzy otrzymali tytuł „Najlepszego Sportowca” wśród absolwentów. Za zajęcie III miejsca w tej samej kategorii otrzymała Sandra Struszka.

Podziękowania za zaangażowanie w pracę w Radzie Rodziców dyrektor Beata Jankiewicz wręczyła:

Pani Agnieszce Kłosińskiej - Czarnieckiej
Pani Katarzynie Oberskiej
Pani Krystynie Adamczyk

Pani Agnieszce Czernieckiej

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie trzecioklasistom pucharu przechodniego za zajęcie I miejsca w Międzyklasowym Turnieju Gier Zespołowych.

Na zakończenie uroczystości dokonano przekazania sztandaru szkoły – Gimnazjum im. Sł.B. Anny Jenke. Ustępujący trzecioklasiści przekazali sztandar młodszym Kolegom i Koleżankom z klasy drugiej.

Ostatnim punktem tej uroczystości był przygotowany przez drugoklasistów program artystyczny, podczas którego absolwenci otrzymali pamiątkowe birety.  Dla uwiecznienia tej chwili zaproszono abiturientów do wspólnej fotografii.