baner2.jpg

Aby czytanie książek nie kojarzyło się dzieciom tylko z nudnym obowiązkiem, organizujemy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA.

Czytamy coraz mniej i niestety tendencja ta dotyka przede wszystkim najmłodszych, którzy swoje czytelnicze przyzwyczajenia kształtują na wzór rodzicielskich. Stąd jednym z celów tego projektu jest popularyzacja starannej, głośnej lektury, rozumianej także jako jeden z możliwych sposobów interpretacji tekstu. Nie do przecenienia jest także fakt, że to najbliżsi przygotowując razem z dzieckiem wystąpienie konkursowe, a więc – de facto –  spędzają czas razem, budując relację poprzez czytanie i mówienie o literaturze.

Konkurs adresowany był do uczniów z klas I – III szkoły podstawowej. W ramach konkursowej prezentacji uczestnik był zobowiązany do przeczytania wybranego przez siebie fragmentu tekstu oraz w drugim czytaniu przygotowanego przez organizatora fragmentu tekstu.  Ocenie podlegały: technika czytania, sposób interpretacji poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu oraz tzw. „intuicja artystyczna”.

Do konkursu przystąpiło 15 uczestników. Komisję konkursową tworzyli: dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz, pani Janina Miziołek i pani Elżbieta Szczepanik.

NAJLEPIEJ CZYTALI:

Przemysław Januś z  klasy I
Julia Wiraszka z klasy II
Kornelia Łabędzka z klasy III

 

Gratulujemy!