b1.jpg

W upalne, wtorkowe popołudnie - 31.05.2016 r. - na boisku ORLIK w Jaroszowie odbyły się Sportowe Zabawy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Zawody odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu jako zadanie w programie „WF z klasą”, który realizowany jest z powodzeniem w tej placówce.

Do sportowych rozgrywek przystąpiło 5 drużyn w zespołach 10 – osobowych składających się z dwójki rodziców i ósemki dzieci. Swoje reprezentacje wystawiły kl. IA, IB, IIA, IIB i III.

Sportowe Zabawy rozpoczęliśmy od berka „samoloty”, gdzie uciekającymi było 40 dzieci, a berkami 10 rodziców. Przy dopingu kibiców, rodzice bardzo sprawnie poradzili sobie chwytając wszystkie dzieci w bardzo krótkim czasie. Była to doskonała rozgrzewka przed dalszą częścią sportowych zmagań.

Po berku, zespoły z klas pierwszych bawiły się „chustą Klanzy” w  „rekinka”, „uciekaj myszko do dziury” oraz w „skaczącą piłkę”. Zespoły z klas drugich połączyły siły i zagrały przeciwko zespołowi z klasy trzeciej w „sztandary”. Publiczność gorąco dopingowała, a dzieci i  rodzice dawali z siebie wszystko, aby zdobyć punkt. Po zakończonej zabawie zespoły w duchu fair – play pogratulowały sobie wspaniałej zabawy.

W dalszej części sportowych zmagań przyszedł czas na ściganie. 10 - osobowe zespoły zmagały się w 5 konkurencjach: wyścigi w workach, pokonywanie toru przeszkód składającego się z płotków i szarf, „gąsienica”, „podawanie piłki górą” i „podawanie piłki dołem”. W konkurencjach bardzo dobrze radziły sobie dzieci ze wszystkich klas, dopingując swoich rodziców i siebie nawzajem.

Sportowe zabawy zakończyły się strzałami na bramkę, gdzie bramkarzami byli rodzice, a młodzi adepci piłki nożnej mogli popisać się wspaniałymi strzałami. Wszystkie konkurencje przebiegły w bardzo miłej atmosferze z zachowaniem zasad fair play.

Sportowe zmagania dzieci i rodziców na koniec imprezy podsumowała pani dyrektor Beata Jankiewicz wręczając wszystkim uczestnikom dyplomy i drobne upominki.