baner3.jpg

Projekt edukacyjny UNICEF "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA" w ZSP w Jaroszowie - "POMAGANIE JEST PRZYJEMNE".

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie biorą udział w projekcie "Wszystkie kolory świata". Jest to projekt edukacyjny opracowany i przygotowany przez Polski Komitet Narodowy UNICEF.

Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień wszystkich dzieci w Sierra Leone, tak by zredukować wskaźnik śmiertelności dzieci spowodowany chorobami tj. gruźlica, odra, tężec, polio.

Projekt "Wszystkie kolory świata" jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem braku dostępu do szczepień. Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.

W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką - będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy same zdecydują jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka, jaki będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełniają "akt urodzenia" laleczki. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. W akcję mogą zaangażować się rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe szmaciane dzieła sztuki, które następnie zostaną zlicytowane. Po zakończonej akcji w szkole i zlicytowaniu laleczek szkoła wpłaci zebrane pieniądze na konto UNICEF dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Sierra Leone. Koordynatorem akcji w szkole jest p.Dorota Burzyńska, która wykonała już pierwsze laleczki z uczniami, natomiast w przedszkolu p. Gabriela Ścigajło. Do akcji przyłączyli się wolontariusze wraz z koordynatorem p. Sylwią Chrut-Rudnicką, którzy będą szyć laleczki na zajęciach koła wolontariatu.

Sylwia Chrut-Rudnicka