baner3.jpg

W czwartek - 12 maja 2016 r. -  w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaroszowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów z klas I-III. Tego dnia prezentacje wierszy przedstawiło 12 uczniów wyłonionych w eliminacjach klasowych.

Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji i pobudzanie aktywności artystycznych najmłodszych uczniów szkoły.

Komisja Konkursowa w składzie:
Beata Jankiewicz – dyrektor ZSP w Jaroszowie
Bożena Wilczak - nauczycielka ZSP w Jaroszowie
Barbara Zbrożek – nauczycielka ZSP w Jaroszowie
przyznała nagrody następującym uczestnikom:

I miejsce - Kornelia Łabędzka kl. IIIa
II miejsce -  Oliwia Gajos kl. IIIa
III miejsce -  Justyna Redlica kl. IIb

WYRÓŻNIENIA:
Kuba Hucał - kl. IIa
Łucja Kołodziej - kl. Ib

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Laureaci będą reprezentować jaroszowską szkołę
w XI Gminnym Konkursie Recytatorskim dla klas I-III.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki; Elżbieta Szczepanik i Anna Madej.