b1.jpg

Uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie HANNA PESZEK (kl. IV SP) i  ZUZANNA KAWIAK (kl. I GIM.) wzięły udział w regionalnym konkursie ph.: „Z rodzinnego archiwum”, a ich prace zostały zauważone przez Komisję Konkursową.

Organizatorem tego edukacyjnego konkursu było Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Tematem przewodnim konkursu była historia rodzinna na tle „wielkiej historii” (historii Europy, historii państwa i narodu, historii regionalnej i lokalnej). Uczennice musiały w swoich pracach posłużyć się dokumentami, rodzinnymi zbiorami oraz zapisami wspomnień.

Celem konkursu było: zachęcenie młodych ludzi do poznania historii własnej rodziny, rozbudzenie zainteresowań genealogią, podtrzymanie więzi międzypokoleniowej, pobudzanie aktywności młodego pokolenia na rzecz lokalnego środowiska, kształtowanie świadomości historycznej, zapoznanie z rolą Archiwum Państwowego w dotarciu do materiałów źródłowych, rozwijanie umiejętności plastycznych i pobudzenie wyobraźni artystycznej.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 6-19 lat, z terenu powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Piława Górna i gminy Strzegom (powiat świdnicki),

Spośród 350 nadesłanych prac, Komisja Konkursowa przyznała II miejsceHannie Peszek(w kategorii klas 4-6 PSP) oraz wyróżnienie w kategorii prac gimnazjalnych Zuzannie Kawiak.

Uroczysta galarozdania nagród została zorganizowana 21 kwietnia 2016 r., a towarzyszyły jej bardzo ciekawe warsztaty barwienia i czerpania papieru, lekcje archiwistyki, warsztaty pieczętowania dokumentów, laminowania oraz pisania gotykiem. Uroczystość przebiegała w otoczeniu pocysterskich klasztorów i przepięknego pałacu Marianny Wilhelminy z domu Orańskiego w Kamieńcu Ząbkowickim.