baner2.jpg

W czwartek - 21 kwietnia 2016 r. - uczniowie III klasy SP z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie uczestniczyli w X Jubileuszowym Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek im. Janusza Korczaka z Dolnego Śląska.

Przegląd został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi, a Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka reprezentował wiceprzewodniczący – nauczyciel z Jaroszowa Jacek Krogel.

W przeglądzie wzięło udział ponad dwadzieścia grup artystycznych. Jaroszowską placówkę reprezentował zespół „Jaroszowiaki”, składający się z 14 uczniów, który pokazał bardzo żywiołowy i entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, program wokalno – taneczno - akrobatyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielki -  Joanny Citków.

Jury doceniło poziom artystyczny występu i przyznało grupie wyróżnienie. Uczniowie ze Złotoryi wrócili  zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.