baner3.jpg

W godzinach przedpołudniowych – 8 kwietnia 2016 r. - uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaroszowie wzięli udział w „Wiosennej Akcji Sprzątania Gminy Strzegom” ph. „I ty możesz uczynić miejsce, w którym żyjesz – piękniejszym i bardziej czystym”.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły aktywnie włączyli się do tej gminnej inicjatywy społecznej. Sprzątnięto teren wokół szkoły, kościoła, boiska „zielonego” i boiska ORLIK oraz drogi w pobliżu szkoły i przedszkola.

Takich akcji nigdy dość. Ekologiczne wychowanie dzieci i młodzieży będzie procentowało w przyszłości, dlatego tak wielka wagę powinno zwracać się na ten aspekt edukacji. Żniwo akcji to kilka worków śmieci, głównie plastikowych i opakowań szklanych.

Koordynatorami akcji w jaroszowskiej szkole była nauczycielka - Dorota Burzyńska.