b1.jpg

W dniu 28.01.2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbył się II Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej pt. „Z atlasem”.

W konkursie wzięło udział 9 uczniów wyłonionych na drodze eliminacji klasowych. Każdą klasę reprezentowały 3 osoby, które najlepiej wypadły w etapie klasowym. W ramach przygotowań do konkursu uczniowie doskonalili umiejętność biegłego czytania atlasu geograficznego oraz zgłębiali wiedzę na temat rzek, Parków Narodowych, województw Polski,  państw oraz flag europejskich.

Ze względu na różny poziom wiedzy przyrodniczej uczniów z klasy IV, V i VI, część z zadań była różna dla poszczególnych klas. Uczniowie, oprócz krótkiego testu rywalizowali także rozwiązując zadania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Autorem jednego z zadań był każdy z uczestników. W konkurencji „Tobie-Ja” każdy konkursowicz musiał wybrać zadania dla przeciwnika z własnej klasy. Poziom konkursu był bardzo wyrównany i o zajęciu danego miejsca decydowały minimalne różnice punktowe.

Zmaganiom uczniów przyglądała się dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz, która pogratulowała uczestnikom imponującej wiedzy przyrodniczej, a na koniec wręczyła laureatom mapy kontynentów i słodkie upominki.

Laureatami konkursu zostali:

miejsce I
Małgorzata Szczepny kl. Va
Paweł Markowski  kl. Va

miejsce II
Hanna Peszek kl. IVa
Natalia Machnikowska kl. Va

miejsce III
Mateusz Brokos kl. VIa

Inicjatorką i koordynatorem konkursu była nauczycielka przyrody - Dorota Burzyńska.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.