baner8.jpg

W czwartkowe popołudnie – 28 stycznia 2016 r. – zorganizowano w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie spotkanie dla rodziców, podczas którego dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz podsumowała pracę dydaktyczno- wychowawczą w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Podczas programu artystycznego wystąpili: uczennice z klas IV-VI z prezentacją wokalną, Wiktoria Świątoniewska wyrecytowała wiersz, którym wygrała eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego „Pegazik”, uczniowie z klasy IIb SP pokazali układ choreograficzny, uczniowie z klasy III SP pokazali układ gimnastyczny, a na koniec wystąpiła Julia Drożdż. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli: Dorotę Burzyńską, Joannę Citków, Katarzynę Niedźwiedzką i Barbarę Zbrożek.

Oto najważniejsze dane:

FREKWENCJA:

klasy I – III PSP – 92,34 %
klasa III PSP – 95,7 %- najwyższa frekwencja

klasy IV – VI PSP – 93,50 %
klasa IV PSP – 95 % - najwyższa frekwencja

klasa I – III GIM – 91,40 %
klasa III GIM – 92.2 % - najwyższa frekwencja

ŚREDNIA OCEN:

klasy IV – VI PSP – 3,93
klasa IV PSP – 4,21- najwyższa średnia ocen

klasa I – III GIM – 3,66
klasa I GIM – 3,81 - najwyższa średnia ocen

OCENY WZOROWE Z ZACHOWANIA OTRZYMAŁO 33 UCZNIÓW:

17 uczniów w PSP w klasach IV – VI (tj. 27% )
16 uczniów w klasach gimnazjalnych (tj. 26 %)

UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W NAUCE I W ZACHOWANIU W KLASACH I – III PSP:

klasa I a – Wiktor Głowacki, Kacper Głód, Monika Kość, Rozalia Nycz, Ewa Antosiak, Julia Świątkowska, Gracjan Wołowiec

klasa I b – Zuzanna Skiera, Łucja Kołodziej, Dawid Chodorowski, Przemysław Januś, Filip Kiełbowicz, Hanna Balcerzak, Bartłomiej Giza

klasa II a - Weronika Diduszko, Nikola Pilarczyk, Julia Wiraszka, Patrycja Kowalczyk, Magdalena Tokarz, Marcel Maicki

klasa II b – Justyna Redlica, Aleksander Kowalski, Julia Soroka, Hanna Zięba, Fabian Miś

klasa III a – Julia Drohomirecka, Jakub Hordyński, Weronika Świrska, Kornelia Łabędzka, Nicole Matuszak, Maciej Kawiak, Kacper Młynarski, Jagoda Zając

UCZNIOWIE, KTÓRZY UZYSKALI ŚREDNIĄ OCEN 4,75 I WZOROWE LUB BARDZO DOBRE ZACHOWANIE W KLASACH IV – VI PSP:

klasa 4
Adrianna Dubielczyk – średnia ocen 4,91
Robert Włodkowski - średnia ocen 4,91
Alicja Bohonos - - średnia ocen 4,82
Hanna Peszek – średnia ocen 4,82

klasa 5
Natalia Machnikowska – średnia ocen 4,90
Małgorzata Szczepny - średnia ocen 4,90

klasa 6
Emila Henike – średnia ocen 4,91

UCZNIOWIE, KTÓRZY UZYSKALI ŚREDNIĄ OCEN 4,75 I WZOROWE LUB BARDZO DOBRE ZACHOWANIE W KLASACH I – III GIMNAZJUM:

klasa I
Zuzanna Kawiak – średnia ocen 5,27
Zofia Malinowska – średnia ocen 4,80
Amelia Grabowiec – średnia ocen 4,80

klasa III
Dominika Sabat – średnia ocen 4,93

W trakcie spotkania, pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim rodzicom zaangażowanym w pracę Rady Rodziców i Przyjaciołom Szkoły za pomoc w pozyskiwaniu środków przeznaczonych na potrzeby jaroszowskiej szkoły w I półroczu roku szkolnego 2015/2016.

 

Dziękujemy!