baner7.jpg

Pomysł zorganizowania spotkania radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu z  przedstawicielami  Samorządów Klasowych z kl. VI i I – III  gimnazjum Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie zrodził się po ostatniej – III sesji zorganizowanej w Urzędzie  Miejskim w Strzegomiu.

Wioletta Kardynał, Wiktoria Łobodziec i Martyna Krzyszczak – radne z ZSP w Jaroszowie – 27.01.2016 r. spotkały się w bibliotece szkolnej z dyrektor – Beatą Jankiewicz i gimnazjalistami z poszczególnych klas, by zapoznać ich ze swoimi zadaniami  i funkcją jaką pełnią, reprezentują jaroszowską społeczność szkolną w MRM.

Uczennice dopiero wdrażają się w nowe dla siebie obowiązki, ale są pełne zapału i pomysłów, które chciałyby przeforsować. Ideą spotkania było rozpoznanie potrzeb i sformułowanie wniosków, które zostaną przez młode radne przedstawione do zaopiniowania na następnej sesji MRM.