baner3.jpg

Dnia 11.01.2016r. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Świdnicy - pani M. Kruk i pani A. Kalin przeprowadziły prelekcje dla uczniów z klas gimnazjalnych z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaroszowie na temat „Jak ustrzec dzieci przed zagrożeniem – dopalacze”.

W trakcie prelekcji uczniowie uzyskali właściwe i bardzo ciekawe informacje na temat współcześnie występującego wśród młodzieży zagrożenia. Zaproszeni gości uświadomili naszym wychowankom jak ważna jest wiedza, profilaktyka i racjonalne działanie w życiu codziennym w tak młodym wieku. Uczniowie byli zainteresowani w trakcie warsztatów, ale również w trakcie demonstrowania i doświadczania stanów po założeniu „alko i igoglo dopalaczy”. Osobiste doznania wywarły na uczniach ogromne wrażenie. Uczniowie ocenili zajęcia na bardzo wysokim poziomie i jako bardzo przydatne dla poszerzenia własnej świadomości i skuteczności w podejmowaniu indywidualnych decyzji.

W ramach realizacji Programu Profilaktyki i Programu "Bezpieczna Szkoła" dnia 14.01.2016r. szkołę w Jaroszowie odwiedził  policjant - pan nadkomisarz R. Topolski z Powiatowej Komendy Policji w Świdnicy. Pan komisarz poprowadził warsztaty w trzech grupach wiekowych: klasy SP I-III, IV-VI i I-III gimnazjum. Podczas warsztatów podejmowane były następujące tematy: profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, cyberprzemoc,  „obcy”, grupy nieformalne  i prewencja w sprawach nieletnich.

Pełen profesjonalizm naszego gościa oraz fachowa wiedza pozwoliły naszym uczniom po raz kolejny na uświadomienie sobie tak wielu istotnych zagadnień propagowanych przez szkołę w ramach realizowanego Programu Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo.

Działanie profilaktyczno – prewencyjne, warsztatowe zajęcia to tradycyjne działania  pedagogów i wychowawców w zakresie dbania o bezpieczne dzieciństwo. Profesjonalizm naszych gości,  efektywność  wieloletnich działań profilaktycznych realizowanych w placówce  i współpraca z instytucjami wspierającymi przyczynia się do większej świadomości w  codziennych działaniach podejmowanych przez młodych ludzi.