baner5.jpg

W ramach zajęć „Akademii Przedszkolaka” dzieci z Jaroszowa uczą się przez zabawę, wykorzystując piłki „EDUBAL”, których twórcami byli pracownicy Katedry Zespołowych Gier Sportowych AWF we Wrocławiu .

Na zajęciach ruchowych w przedszkolu w Jaroszowie jest promowany prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci, dzięki połączeniu edukacji z ruchem oraz aktywnym spędzaniem czasu.

Zajęcia z piłkami „EDUBAL” wywołują wśród dzieci ogromną radość, entuzjazm i zainteresowanie. Wspólne zabawy tymi piłkami sprzyjają także lepszej komunikacji i integracji dzieci.