baner2.jpg

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie przyłączył się do ogólnopolskiego projektu „SZLACHETNA PACZKA”.

To ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie „WIOSNA”. Działa już 15 lat, jej założycielem jest ks. Jacek Wiosna Stryczek.

Akcję w Jaroszowie koordynowała Sylwia Chrut-Rudnicka - opiekun Koła Wolontariatu. Wśród zebranych artykułów była żywność trwała, środki czystości, słodycze, odzież, kołdra, zabawki. Wszystkie artykuły zostały przekazane do magazynu w Świebodzicach, które dostarczył rodzic – pan Tomasz Treska.

Sponsorami byli także strzegomscy radni – pani Sabina Wiktorowicz oraz pan Paweł Rudnicki.