baner8.jpg

W Dniu Górnika - 4 grudnia 2015 r. - uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej oraz przedszkola z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie gościli przedstawiciela przedsiębiorstwa JARO S.A. z Jaroszowa.

Jest to święto nie tylko ludzi pracujących w kopalniach węgla kamiennego, ale i tych, którzy wydobywają sól, siarkę i rudę żelaza. Górnika praca jest bardzo ciężka. Ten ważny dla każdego górnika dzień, uroczyście świętowany był w jaroszowskiej szkole razem z panem ANDRZEJEM PLIZGĄ. Pan Andrzej przybył do dzieci, zebranych w sali gimnastycznej, w galowym mundurze, który specjalnie założył na to spotkanie. Aby podziękować górnikom za trud, dzieci i wychowawczynie przygotowały dla Gościa okolicznościowy program artystyczny. Następnie Pan Andrzej przybliżył uczniom wizerunek patronki górników - Świętej Barbary.

W ramach podziękowań, uczniowie wręczyli górnikowi kwiaty i zaśpiewali tradycyjne „Sto lat”. Pan Andrzej obdarował dzieci słodyczami, natomiast dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz - wręczyła Szanownemu Gościowi podziękowanie, a w swym wystąpieniu podkreśliła trudy ludzi wykonujących tę bardzo specyficzną pracę, którzy na co dzień zajmują się przemysłem wydobywczym.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów będziemy mogli wspólnie się spotkać i na tę wizytę już teraz serdecznie zapraszamy!