b1.jpg

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie doskonale wiedzą, jak ważne jest wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką, dlatego 24.11.2015 r. zostały zorganizowane wyjazdy do Strzegomskiego Centrum Kultury na trzy przedstawienia teatralne.

 

Grupa uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej obejrzała przedstawienie oparte na motywach książki Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”, najmłodsze dzieci ze szkoły podstawowej - od kl. O do III - zobaczyły bardzo ciekawą interpretację znanej baśni o Śpiącej Królewnie, natomiast gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Sknerus”, które nawiązywało do molierowskiego „Skąpca”.

Docenić należy grę aktorską i przygotowanie wokalne aktorów z Wrocławskiego Teatru Muzycznego „T-art”, którzy potrafili zainteresować uczniów swą grą. Wychowanie przez teatr i dla teatru to kształcenie wielostronne, które umożliwia wydobycie zarówno wartości poznawczych, jak i wychowawczych.

Warto podkreślić fakt, że dzieci bardzo chętnie i spontanicznie reagowały na to co się działo na scenie, a na koniec nie kryły swoich wrażeń i odczuć.