baner4.jpg

W piątek – 6 listopada 2015 r. – o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość rocznicowa z udziałem bardzo wyjątkowego gościa Jego Ekscelencji ks. bpa dra Adama Bałabucha - Biskupa Pomocniczego Diecezji Świdnickiej.

Pięć lat temu, społeczność szkolna gimnazjum w Jaroszowie wybrała na swoją patronkę Sługę Bożą Annę Jenke – polską harcerkę, nauczycielkę języka polskiego, działaczkę społeczną, odznaczoną w 1972 roku Złotym Krzyżem Zasługi .

Dyrektor ZSP w Jaroszowie – Beata Jankiewicz powitała przybyłych gości, wśród których byli: Wiesław Witkowski - zastępca Burmistrza Strzegomia, Urszula Podsiadły Szubert - Naczelnik Wydziału Oświaty, Anna Góralska - zastępca Wydziału Oświaty, Bożena Bojanowska-Czuk - dyrektor SCK, Katarzyna Wójcik - dyrektor Biblioteki Publicznej w Strzegomiu, dyrektorzy gminnych i miejskich placówek oświatowych oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke ze Świdnicy wraz z panią Edwardą Mikułą. Obecni byli także Zbigniew Kołodziej - sołtys wsi Jaroszów, radni – Krystyna Lewicka i Zbigniew Miłek, Marek Krysiak - ksiądz proboszcz z parafii w Jaroszowie i przedstawiciele Rady Rodziców.

Dekoracja sali oraz program artystyczny, w którym wystąpili uczniowie i nauczyciele, zrobiły duże wrażenie na gościach. Mieli oni okazję wysłuchać utwory poetyckie o Annie Jenke – skromnej polonistce z Jarosławia, która była wychowawczynią z powołania. Miała klucz do ludzkich serc. Czytała w nich. Wiedziała, że taka była jej nauczycielska misja. Patronka stanowi wspaniały wzór dla uczniów i nauczycieli.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili dyrektor ZSP – Beata Jankiewicz, biskup Adam Bałabuch, ksiądz Marek Krysiak oraz pani Edwarda Mikuła.

Przedstawiono także laureatów Konkursów Ogólnopolskich nt. „Życia i działalności Sługi Bożej Anny Jenke" zorganizowanych przez ZSP w Jaroszowie. W konkursach tych wzięło udział 34 uczniów z kilku szkół i placówek oświatowych noszących imię Anny Jenke z terenu całego kraju. Poniżej przedstawiamy werdykt Komisji Konkursowej:

W Konkursie Plastycznym (w kategorii - szkoła podstawowa):
I miejsce – Adrian Olechowski (ZS-SP w Rogóżnie)
II miejsce – Róża Słysz (ZS-SP w Rogóżnie)
III miejsce – Amelia Gajos (ZSP w Jaroszowie)

W Konkursie Plastycznym (w kategorii - gimnazjum):
I miejsce – Aleksandra Adamczyk (ZSP w Jaroszowie)
II miejsce – Martyna Krzyszczak (ZSP w Jaroszowie)
III miejsce – Martyna Witko (Gimnazjum w Adamówce)

W Konkursie Plastycznym (w kategorii – dorośli):
I miejsce – Pani Ewelina Wójcik  (M-SCKZiU w Sanoku)
II miejsce – Pani Małgorzata Radwańska (M-SCKZiU w Sanoku)
III miejsce – Pani Daria Skolarczyk (M-SCKZiU w Sanoku)
wyróżnienie – Pani Anna Hirniak (M-SCKZiU w Sanoku)
wyróżnienie –  Pani Karolina Radwańska (M-SCKZiU w Sanoku).

W Konkursie Literackim  (w kategorii - szkoła podstawowa):
I miejsce – Monika Harpula  (ZS-SP w Rogóżnie)
II miejsce – Aleksandra Kiełb (ZS-SP w Rogóżnie)
III miejsce – Gabriela Łuksik (ZS-SP w Rogóżnie)

W Konkursie Literackim  (w kategorii – gimnazjum):
I miejsce – Agnieszka Solska (Gimnazjum w Adamówce)
II miejsce – Monika Malinowska (Gimnazjum w Adamówce)
III miejsce – Aleksandra Perec (ZSP w Jaroszowie).

W Konkursie Multimedialnym:
I miejsce – Aleksandra Fedak  (ZSP w Jaroszowie)
II miejsce – Dominika Sydor  (ZSP w Jaroszowie)

Z okazji obchodów 5 – lecia nadania Gimnazjum w Jaroszowie serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia złożyli dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Gminy Strzegom, Biblioteki Publicznej w Strzegomiu i Strzegomskiego Centrum Kultury.

Szczególna niespodziankę sprawił upominek ufundowany przez Burmistrza Strzegomia – czek w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Program artystyczny i dekorację przygotowali nauczyciele ZSP w Jaroszowie: Małgorzata Januś, Tomasz Dziurla, Monika Bytnar-Gołembiowska, Dorota Mielcarek, Agnieszka Nowacka, Agnieszka Żelazko, Dorota Burzyńska i Elżbieta Szczepanik.