baner3.jpg

Z okazji Dnia Patrona 28 października 2015 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie wzięli udział we wspólnym „Czytaniu Dzieł Korczaka”.

Spotkanie zorganizowano w sali gimnastycznej. Na początku uczestnicy wysłuchali piosenki o wychowaniu w wykonaniu uczniów z klas pierwszych oraz wiersza o Januszu Korczak, który przygotowali najmłodsi uczniowie z klasy Ib. Następnie reprezentanci z każdej klasy zaprezentowali wybrany fragment z twórczości Janusza Korczaka:

Klasa IIa – „Dzieła” tom 7 -  „Jak kochać dziecko”
Klasa IIb – „Król Maciuś Pierwszy”
Klasa IIIa – „Dzieła"- tom 7 "Jak kochać dziecko"
Klasa IV – „Dzieła” tom 11 - „Prawidła życia”. Publicystyka dla dzieci. 1916 [„Tygodnik Domu Sierot”]
Klasa V - „Prawo dziecka do szacunku”
Klasa VI – „Józki, Jaśki i Franki” (rozdział XXI) Fatalna sobota. — Brukiew — cham — szpieg. — I znów słońce zgody jaśnieje.

Podczas uroczystości wykorzystano następujące cytaty:

„… niech sobie dzieci robią teraz wszystko, kiedy tak rozporządziły. Zobaczą, że nie jest tak łatwo, jak im się zdaje.”

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”.

„Dziecko nie jest głupie, głupców wśród nich nie więcej niż wśród dorosłych.”

„ Nie ma takiego złego czynu, którego by nie można wybaczyć.Trzeba tylko mieć odwagę mówienia prawdy”.

„Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie”.

„— Czy wiecie, dzieci, że są wyrazy, które kaleczą, jak nóż, — wyrazy, które trują, — wyrazy, które niecą pożogę? — Czy wiecie dzieci, że mowa ludzka jest jak rzeka, z której tysiące wsi i setki miast pije, czerpiąc wyrazy, jak wodę?”.

Na zakończenie głos zabrała dyrektor szkoły - Beata Jankiewicz. Podziękowała wszystkim uczniom biorącym udział we wspólnym czytaniu dzieł Korczaka. Zachęciła uczniów do lektury utworów Korczaka i zwróciła uwagę na aktualność zawartych w nich treści.