baner8.jpg

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie dba się o to, by wszyscy czuli się równi, promując i wychowując uczniów zgodnie z zasadami tolerancji i szacunku do siebie.

W związku z tym, jaroszowska szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Godności, ogłoszone przez międzynarodową organizację GLOBAL DIGNITY. To już ósmy cykl obchodów tego święta, który w tym roku przypadł na dzień 21 października.

W czasach, w których mamy do czynienia z tyloma konfliktami - na tle kulturowym, religijnym, międzypokoleniowym, klasowym - istnieje ogromna potrzeba uchwycenia czegoś, co łączy, co zachęca do pielęgnowania poczucia wspólnoty w społeczeństwie. Tym czymś jest godność.

Wolontariuszki z klas gimnazjalnych zachęcały młodzież do dyskusji, pytając uczniów czym dla nich jest godność oraz zachęcały do opowiedzenia przez nich historii ze swojego życia, w którym choć raz wpłynęli pozytywnie na życie drugiego człowieka. Odpowiedzi uczniów i ich historie okazały się  bardzo dojrzałe i pełne empatii. Uczniowie opowiadali o pomocy jaką udało im się udzielić, o wsparciu jakie dają innym, o pracy jako wolontariusz.

Każdy z uczniów, który włączył się do dyskusji, dostawał pamiątkową niebieską wstążkę, na znak jedności w promowaniu godności. Uwieńczeniem akcji było pamiątkowe zdjęcie. Koordynatorem akcji była psycholog szkolna p. Katarzyna Figurska.