baner7.jpg

Samorządy Uczniowskie działające w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie zorganizowały 30 września 2015 r. w sali gimnastycznej niespodziankę dla swoich kolegów z okazji Dnia Chłopaka.

Dziewczynki z najmłodszych klas szkoły podstawowej i dziewczęta z klas starszych przygotowały występy taneczne i wokalne. Kolorowe stroje, dynamiczne układy choreograficzne i popisy wokalne wypełniły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawców.

Podczas apelu dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz wręczyła dyplomy i upominki laureatom plebiscytu na „Najsympatyczniejszego Chłopaka”. Wśród uczniów z klas I-III SP gratulacje odebrał OKTAWIAN ZIORA, z klas IV-VI SP – PAWEŁ MARKOWSKI, natomiast BARTOSZ GŁÓD został wyróżniony wśród gimnazjalistów.

Program prowadziły przewodniczące SU – Klaudia Goldian i Wiktoria Łobodziec.