baner6.jpg

Dnia 18 września 2015 uczniowie ZSP w Jaroszowie uczestniczyli w corocznej akcji Sprzątania Świata.

Temat przewodni tegorocznej akcji  pozwala spojrzeć na problemy ekologiczne pod kątem działań praktycznych i prawnych dotyczących środowiska naturalnego. To prawa i obowiązki każdego człowieka, aby z szacunkiem i dbałością odnosił się do otaczającego go środowiska, ale miał również prawo do korzystania z jego walorów i zasobów. Jest to też prawo przyrody i żywych istot  do życia w niezniszczonym  naturalnym ekosystemie, w którym może on egzystować i rozmnażać się. To przede wszystkim działania państw, organizacji rządowych i terytorialnych prowadzące do zrównoważonego ekorozwoju.

Różnorodnymi działaniami objęto wszystkich uczniów szkoły. Akcję rozpoczęto apelem, który poprowadziła nauczyciel biologii - Dorota Mielcarek, która zapoznała uczniów z zasadami bezpieczeństwa, celem akcji i podziałem zadań.  Klasa trzecia gimnazjum wraz z  p. D. Mielcarek posadziła cebulki wiosennych kwiatów na klombie przed szkołą. Uczniowie klas gimnazjalnych porządkowali  teren boiska zielonego, teren osiedla mieszkaniowego w Jaroszowie, okolicę cmentarza.

Niestety, jak co roku była bardzo duża ilość różnorodnych śmieci. Mamy nadzieję, że nasza wyprawa oraz skromne działania, choć w niewielkim stopniu, przyczynią się do poprawy stanu środowiska. Wśród śmieciowych „atrakcji” znalazł się duży pokojowy fotel. Wszyscy uczestnicy spisali się na medal.

INFORMACJA SPECJALNA!!!

Uczniowie klasy  V pod opieką p. W. Abrama  i p. E. Pasternak, znaleźli rannego pocztowego gołębia, którego oddali pod fachową opiekę pana Kazimierza, który jest okolicznym  znawcą gołębi. Będziemy śledzili los „naszego gołąbka” i wierzymy, że wróci do zdrowia i do latania.