b1.jpg

W czwartkowe popołudnie - 25.06.2015 r. – w elegancko ustrojonej w sali gimnastycznej zostało zorganizowane uroczyste pożegnanie tegorocznych Absolwentów.

Powitania dokonała dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz, która przywitała zebranych rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim swoich uczniów, którzy opuszczają progi jaroszowskiej szkoły. W uroczystości wziął także udział ksiądz proboszcz Marek Krysiak, który zawsze towarzyszy uczniom podczas najważniejszych szkolnych wydarzeń.

Już po raz trzeci w historii szkoły została odczytana przez Panią dyrektor Lista Absolwentów, a następnie uczniowie osobiście  dokonali  wpisu do księgi pamiątkowej. To była również wyjątkowa chwila dla wychowawczyni – Doroty Burzyńskiej, która przez 6 lat sprawowała opiekę nad swoimi uczniami.

Wręczeniem nagród książkowych dla najzdolniejszych absolwentów, rozpoczęto najważniejszą część uroczystości.  W tym roku nagrodzono następujące uczennice:

Sandrę Paliwodę – średnia ocen 5.05 i wzorowe zachowanie
Aleksandrę Drzewicz - średnia ocen 5.05 i bardzo dobre zachowanie
Oliwię Bohonos - średnia ocen 5.00 i wzorowe zachowanie
Oliwię Skolimowską - średnia ocen 4.83 i wzorowe zachowanie

Zgodnie ze Statutem Szkoły wyróżniono uczennicę, której wręczono statuetkę „Najlepszego Absolwenta 2014/2015” - w tym roku otrzymała ją Sandra Paliwoda. Uczennica otrzymała jeszcze nagrodę dla Najlepszej Społecznicy i Organizatorki oraz za uzyskanie 100% frekwencji.

Za swój wkład w wychowanie dzieci odebrali dumni rodzice. Listy Pochwalne odebrali:

Państwo Aneta i Jacek Paliwoda
Państwo Anna i Mariusz Bohonos
Państwo Karolina i Piotr Skolimowscy
Państwo Dorota i Artur Nycz

Nagrodzono także Marcina Kołkowskiego, który otrzymał tytuł Najlepszego Sportowca, a Aleksandra Drzewicz i Oliwia Bohonos otrzymały także nagrodę za zaangażowanie w Szkolnym Kole Wolontariatu. Dominikowi Nowakowi przyznano nagrodę z zajęcie I miejsca w Szkolnym Konkursie Ekologicznym „Zbieram PET-y”.

Podziękowania za zaangażowanie w pracę w Radzie Rodziców dyrektor Beata Jankiewicz wręczyła:

Pani Halinie Psujek
Pani Jolancie Kołkowskiej
Panu Dariuszowi Nowakowi

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie trzecioklasistom pucharu przechodniego za zajęcie I miejsca w Międzyklasowym Turnieju Gier Zespołowych.

Piękne słowa skierował do absolwentów ks. Marek Krysiak, który przytoczył słowa Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”.

Na zakończenie uroczystości dokonano przekazania sztandaru szkoły – Gimnazjum im. Sł.B. Anny Jenke. Ustępujący trzecioklasiści przekazali sztandar młodszym Kolegom i Koleżankom.

Niespodzianką, w nieco innym nastroju, był przygotowany przez drugoklasistów program artystyczny. No i jeszcze coś dla uwiecznienia tej chwili – pamiątkowe zdjęcie.