baner5.jpg

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie brali udział w drugiej edycji Ogólnopolskiego Programu pn. "Solidarna Szkoła", który został zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Szkolnym koordynatorem była p. Agnieszka Nowacka – nauczyciel historii.

Przez ponad sześć miesięcy solidnie pracowaliśmy, by sfinalizować kilka projektów edukacyjnych, wśród których realizowaliśmy zadania dotyczące wolontariatu, solidarności i poznawania historii naszego najbliższego otoczenia. Szczególnie ważnym problemem podjętym w jednym z projektów była historia wsi Rusko i znajdującego się tam w latach 1950-1965 Obozu Pracy Więźniów - w tym więźniów politycznych.

Czteroosobowa grupa drugoklasistów z Gimnazjum im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jaroszowie - Emilia Puto, Jadwiga Saruga, Natalia Słąba i Damian Pawlica - pod opieką nauczyciela - Tomasz Dziurli, zgłębiała tajniki historii tego miejsca pełnego patosu. Na początku czerwca otrzymaliśmy wiadomość, że komisja konkursowa powołana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie wyróżniła właśnie ten projekt. Dnia 11.06.2015 r. dokonaliśmy podsumowania naszej pracy przed społecznością szkolną w sali gimnastycznej w Jaroszowie.

Oficjalne zakończenie programu odbyło się 19.06.2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Zuzanna Kawiak, Emilia Puto i Natalia Słąba, pod opieką nauczycielki historii - Agnieszki Nowackiej (koordynatora programu) i pana Tomasza Dziurli (opiekuna projektu), którzy merytorycznie przygotowywali ich do tego ważnego wydarzenia.

Do Gdańska wyjechaliśmy rano we czwartek 18.06.2015 r., dlatego po przyjeździe mieliśmy trochę wolnego czasu na odpoczynek i zwiedzanie najważniejszych zabytków tego pięknego, historycznego miasta. Spacerowaliśmy ulicą Długą i Długim Targiem, czyli gdańskim Traktem Królewskim, przeszliśmy przez Bramę Wyżynną i Bramę Zieloną, byliśmy przed Ratuszem Głównego Miasta, Dworem Artusa, pokłoniliśmy się władcy mórz - Neptunowi (Fontanna Neptuna), widzieliśmy Bazylikę Mariacką - kościół Najświętszej Maryi Panny, Wielki Młyn, Budynek Żurawia, kościół p.w. św. Mikołaja, Europejskie Centrum Solidarności, a także Pomnik Poległych Stoczniowców. Byliśmy również w Brzeźnie na plaży, by pobyć chwilę nad brzegiem Morza Bałtyckiego.

Podczas konferencji podsumowującej program „Solidarna Szkoła" wszyscy uczestnicy bardzo aktywnie spędzili czas w ECS-ie w Gdańsku. Zwiedziliśmy m. in. bardzo bogatą w eksponaty wystawę stałą dotyczącą narodzin i rozwoju "NSZZ Solidarność", wzięliśmy udział w spotkaniu z Panem Lechem Wałęsą - byłym Prezydentem RP, pracowaliśmy w ramach warsztatów dla uczniów i nauczycieli nt. „Twórczego działania w szkole", przygotowaliśmy stoisko na targi projektów („Stocznia projektów"), podczas których prezentowaliśmy przed ekspertami i uczestnikami konferencji swoje dokonania w ramach zakończonego programu.

Na zakończenie konferencji odbyła się uroczysta gala, podczas której otrzymaliśmy najwyższą nagrodę w tym programie - certyfikat „Solidarnej Szkoły". Bogaci w nowe doświadczania i znajomości, chętni do dalszej pracy związanej z szeroko pojętym wolontariatem i krzewieniem idei solidarności wśród bliźnich, pełni wrażeń szczęśliwie powróciliśmy do Jaroszowa.

Składamy wyrazy wdzięczności Dyrekcji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie za docenienie naszej pracy oraz zrefundowanie kosztów przejazdu do Gdańska, zaś Dyrekcji i pracownikom Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku za wspaniałą atmosferę i ubogacenie nas swoim doświadczeniem solidaryzowania się. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Pani Beacie Jankiewicz - dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie za okazaną troskę o właściwy poziom realizowanych projektów edukacyjnych, a także umożliwienie wyjazdu na konferencję.