baner6.jpg

 

Czwartkowe popołudnie - 28 maja 2015 r. - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie było przepięknym Dniem Sportu Szkolnego dla najmłodszych uczniów z klas szkoły podstawowej.

W tym dniu, który był jednym z kilku organizowanych u nas imprez sportowych w ramach  obchodów VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na terenie szkoły, swoje umiejętności zaprezentowały najmłodsze dzieci wraz z rodzicami.

Dyrektor szkoły - Beata Jankiewicz - powitała licznie przybyłych rodziców, dzieci, uczniów i nauczycieli, życząc udanej i bezpiecznej zabawy z małą dozą rywalizacji sportowej.

Wychowawczynie z klas I-III doskonale przygotowały drużyny do udziału w imprezie sportowej, nie tylko pod kątem umiejętności sportowych, ale też pięknego kibicowania. Zespoły były ustawione według parytetu: 4 dziewczynki, 4 chłopców, mama i tato. Wszystkie cztery drużyny (kl. Ia, kl. Ib, kl. II i kl. III) występowały w jednakowych strojach. Wśród konkurencji znalazły się m.in.: rzut woreczkiem z piaskiem do pojemnika, wyścigi na piłkach skaczących, rzucanie  hula- hopem na piłki lekarskie, skok z miejsca dodawany, „sadzenie ziemniaków”, slalom z piłeczką na łyżce, strącanie kręgli, sztafeta wahadłowa,  przenoszenie piłki lekarskiej  do obręczy w oznaczone miejsca i oczywiście bieg w workach.

Rywalizacja i zabawa sportowa odbywała się  w duchu fair play. Zaangażowanie wszystkich było bardzo duże. W kategorii klas Ia-Ib, lepsza okazała się kl. Ia, a w starszych grupach dominowała klasa III. W ustawianiu przyborów oraz w sędziowaniu pomagali uczniowie z klas III gimnazjum, pełniąc funkcję asystentów sportowych. Z tego zadania wywiązali się bardzo dobrze.

Po podsumowaniu zawodów, ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród rzeczowych, złożeniu gratulacji i wzajemnym podziękowaniu za udział, wykonane zostały jeszcze zdjęcia pamiątkowe. Impreza w tym dniu przyciągnęła sporą grupę osób i można stanowczo stwierdzić, że była bardzo udana.