baner3.jpg

Pod takim hasłem, 6 maja 2015 r.,  przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie odbyły pogadankę z panią doktor Marią Magdaleną Bąk i panią Anną Maksymczak, pielęgniarką środowiskową.

 

Spotkanie zorganizowane w przedszkolu, było doskonałą okazją do powtórzenia i utrwalenia wiadomości zdobytych w ciągu całego roku szkolnego.

Jaroszowskie Przedszkolaki realizują projekt ekologiczny, który porusza temat zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu, a prawidłowe odżywianie to jeden z elementów składowych całego przedsięwzięcia.

Pani doktor z uznaniem obserwowała dzieci, które doskonale znały pojęcie piramidy żywieniowej i potrafiły posegregować żywność na zdrową – niezbędną dla ich rozwoju, i tą, którą także spożywają, ale nie jest dla nich konieczna.

Takie odwiedziny to wspaniałe przeżycie dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy!