baner6.jpg

W środę - 6 maja 2015 r. – w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jaroszowie został zorganizowany Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

Była to już X - jubileuszowa edycja tego konkursu, pod hasłem "Kaczki Dziwaczki". Szkoły miały za zadanie wytypować podczas eliminacji szkolnych trzech swoich reprezentantów. W imieniu organizatorów Gości przywitała wicedyrektor – Violetta Posłuszna-Koziałkowska, a organizacją konkursu zajęły się nauczycielki: Anna Madej i Elżbieta Szczepanik.

Aby recytatorów wprawić w dobry nastrój i pozbawić tremy, dziewczynki z klasy III a szkoły podstawowej w Jaroszowie, przedstawiły śpiewaną inscenizację o Kaczce  Dziwaczce, inspirowaną wierszem Jana Brzechwy.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie zaprezentowali ciekawe i różnorodne  interpretacje wierszy dla dzieci – mniej lub bardziej znane. Recytatorzy byli dobrze przygotowani przez opiekunów artystycznych.

Komisja Konkursowa w składzie: pani Maria Kierko - przewodnicząca, pani Grażyna Bosek i pani Janina Miziołek - nie miała łatwego zadania. Oto lista laureatów:

I miejsce OLA SZUSTAK  - PSP w Kostrzy
II miejsce MARTYNA MALECHA - PSP w Kostrzy
III miejsce WIKTORIA ŚWIĄTONIEWSKA - ZSP  w Jaroszowie

Wyróżnienia otrzymali:

FRANCISZEK WÓJTOWICZ - PSP nr 4 w Strzegomiu
ANNA ŚMIERCIAK – PSP w Stanowicach

W czasie przerwy, podczas narady Jurorów wystąpiła grupa dzieci z klasy III a, prezentując ulubione tańce i piosenki, natomiast rodzice uświetnili spotkanie pysznym ciastem i soczkami.

Laureaci konkursu otrzymali  nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami, maskotkami i balonami w kształcie kaczki. Sponsorami nagród w tegorocznym konkursie była Rada Rodziców z jaroszowskiej szkoły.

Młodym recytatorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!