b1.jpg

Już po raz drugi, uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaroszowie 30.04.2015 r. wyruszyli w majowym Patriotycznym Korowodzie Radości.

My, Polacy mamy szczególne powody do tego, aby manifestować swoją radość właśnie w tym  miesiącu. Przypominamy naszym rodakom i Europejczykom, że to właśnie w Polsce po raz pierwszy zatwierdzono ustrój konstytucyjny. Wspominamy dzieło reformatorów Sejmu Wielkiego na mocy, którego polscy patrioci próbowali ratować suwerenność naszej ojczyzny wprowadzając trójpodział władzy, przywracając dziedziczność tronu, znosząc liberum veto.

Ta Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. była nowoczesną, spisaną konstytucją - pierwszą w Europie, a drugą na świecie.

2 maja obchodzimy Święto Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto zostało wprowadzone w 2004 roku. Jaroszowscy uczniowie, również  poprzez barwy narodowe na flagach, sztandarach i emblematach, zamanifestowali wśród mieszkańców wsi swoją przynależność do narodu polskiego. Nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice uczą szacunku do symboli narodowych pamiętając, że są one również świadectwem polskiej waleczności i godności.

Z kolei dzień 1 maja to dla nas Polaków podwójne święto. Wspominamy tego dnia wydarzenia z Chicago z 1886 r.,  podczas których robotnicy zamanifestowali konieczność  poprawy warunków pracy. A w 2004 r. Polska weszła oficjalnie w szeregi krajów należących do Unii  Europejskiej. Stało się tak na skutek przeprowadzonego w 2003 r. ogólnonarodowego  referendum,  w którym  obywatele pozytywnie opowiedzieli się za przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.