baner3.jpg

W poniedziałek - 27.04.2015 r. - uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie wzięli udział w szkoleniu pocztów sztandarowych z ceremoniału wojskowego, zorganizowanym na terenie jednostki wojskowej 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W szkoleniu wzięli udział uczniowie z wielu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiciele policji oraz straży miejskiej z terenu województwa dolnośląskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Sebastian Bohonos, Zuzanna Kawiak, Wioletta Kardynał, Patryk Krymski, Dominika Sabat i Dominika Sydor. Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel - Tomasz Dziurla.

W trakcie prawie trzygodzinnego kursu prowadzonego przez żołnierzy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, dzieci i młodzież ćwiczyli właściwe postawy wobec polskich symboli i barw narodowych. Prowadzący szczegółowo przedstawili i omówili prawidłowe zachowania pocztów sztandarowych biorących udział w różnych uroczystościach państwowych, wojskowych, a także religijno-patriotycznych organizowanych na terenie naszego kraju. Szkolenie to było dla uczniów naszej szkoły bardzo cennym doświadczeniem oraz pozwoliło reprezentantom pocztów sztandarowych pogłębić swoją wiedzę na temat zasad ceremoniału wojskowego. Niebawem przeszkoleni zostaną również pozostali uczniowie, którzy asystują w pocztach sztandarowych, reprezentujących jaroszowską szkołę.

Największą niespodzianką dla uczestników szkolenia była uroczysta parada wojskowa całego 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia z dowódcą pułku płk Zygmuntem Malcem oraz z orkiestrą wojskową i Kompanią Honorową Wojska Polskiego na czele.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i ukończenie tego szkolenia.