baner7.jpg

Od początku roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie realizują program „Solidarnej Szkoły”.

 

Realizacja tego programu, którego współorganizatorem jest Europejskie Centrum Solidarności, to przygoda w przeszłość związana z odkrywaniem historii działalności NSZZ Solidarność, z czynieniem dobra na co dzień i z odkrywaniem naszej - osobistej historii.

W czwartek – 5 marca 2015 r. - gimnazjaliści mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie „Przez obiektyw o historii najnowszej”. Wspólnie z organizatorami, drogą online, omawiane były wydarzenia z czasów strajków lat 80-tych XX wieku, które zostały udokumentowane za pomocą fotografii. Dzięki tym zajęciom uczniowie poznawali wartość fotografii jako źródła historycznego. Uczyli się analizować i interpretować uwiecznione na zdjęciach wydarzenia. Łatwo można było sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy często mimowolnymi świadkami zachodzących zmian, które wpływają często na zmiany systemów, warunków życia i światopoglądów.

Często zdarza się tak, że rodzice i  dziadkowie byli aktywnymi uczestnikami takich wydarzeń,  na co dowodami są również pamiątki z rodzinnych albumów. Warto inaczej dzisiaj spojrzeć na te fotografie! Wrócić do nich z naszymi krewnymi i przypomnieć czasy, w których żyli, pracowali i budowali swoje rodziny.