baner4.jpg

W godzinach przedpołudniowych – 26 marca br. – uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaroszowie wzięli udział w akcji „Przedświąteczne porządki w gminie Strzegom”.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły aktywnie włączyli się do tej gminnej inicjatywy społecznej. Sprzątnięto teren wokół kościoła, cmentarza, boiska „zielonego”
i ORLIK, drogi w pobliżu szkoły i przedszkola, teren osiedla i przy ogródkach działkowych. Na koniec akcji na uczniów czekał poczęstunek.

Jak wiadomo, takie akcje są potrzebne ze względów edukacyjnych i wychowawczych. Żniwo akcji to kilkanaście worków śmieci, głównie plastikowych i opakowań szklanych.

Koordynatorami akcji w jaroszowskiej szkole były nauczycielki Dorota Burzyńska i Dorota Mielcarek.