baner6.jpg

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie została przeprowadzona dla uczniów prelekcja w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie. Młodzi Strażacy, dla których praca w OSP jest pasją z ogromnym zaangażowaniem poprowadzili profesjonalne spotkanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 

Panowie wyposażyli uczniów w podstawową wiedzę na temat zachowania ostrożności w życiu codziennym oraz na temat bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Dokonali pokazu sprzętu pożarowego używanego przez nich w czasie akcji oraz zaprezentowali podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa. Panowie nie tylko eksponowali sprzęt pożarowy,  ale również przedstawiali scenki rodzajowe, w których uczyli prawidłowych zasad zachowania. W czasie prelekcje swoje prezentacje przeplatali konkursami, w które bardzo aktywnie angażowali uczniów.

Młodzież Gimnazjum w czasie spotkania samodzielnie proponowała rozwiązania pozorowanych przez strażaków - ochotników sytuacji. Pokaz, prezentacja i edukacja, której doświadczyli nasi uczniowie na pewno wywarła na nich ogromne wrażenie. Obserwowaliśmy w czasie spotkania ciekawość prezentowanym sprzęt.

Za wspaniałą aktywność oraz profesjonalne spotkanie serdecznie dziękujemy naszym zaprzyjaźnionym strażakom. Należy podkreślić, że w 2014 roku OSP w Jaroszowie została uhonorowana tytułem „Przyjaciel Szkoły”. Prelekcję dla uczniów poprowadził Wojciech Ścigajło, w towarzystwie Mateusza Lupy oraz Mateusza i Michała Bobowskich.