baner2.jpg

Od lutego 2015 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie z klas IV – VI kontynuują udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki,  promującego i  wspierającego rozwój sportu dla wszystkich pod nazwą „Multisport”.

Uczniowie uczestniczą w półtoragodzinnych zajęciach 3 razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się w salce gimnastycznej, na boisku Orlik oraz na terenach poza szkołą (wycieczki rowerowe i marszobiegi). Podczas zajęć uczniowie kształtują szybkość, gibkość, zwinność poprzez wprowadzanie elementów lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki. Biorą udział w grach i zabawach ruchowych, doskonaląc umiejętności techniczne i taktyczne poznanych gier oraz ucząc się współpracy w grupie i przestrzegania zasad fair – play. W zajęciach uczestniczy 20 uczniów (5 z klasy IV, 9 z klasy V oraz 6 z klasy VI).

Zakładanymi celami realizacji zajęć są:

  • upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i prozdrowotnych;
  • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;
  • podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie nawyku prowadzenia zdrowego stylu życia;
  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.

Wszystkie zajęcia prowadzą do znacznej poprawy sprawności fizycznej uczniów, zwiększenia ich pewności siebie i podniesienia samooceny. Bardzo ważne jest kształtowanie zachowań prozdrowotnych i społecznych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie, cieszą się z czynionych postępów i tworzą wesołą, zgraną grupę, która liczy się ze swoim zdaniem i pomaga sobie nawzajem.