b1.jpg

W piątek 16.01.2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbyły się pierwsze zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum w ramach ogólnopolskiego programu pn. "Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka". Spotkanie prowadził pan Artur Górzyński – pracownik „Taurona”.

Celem "Bezpieczników TAURONA" jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Podczas tego interesującego spotkania, propagującego wiedzę o zasadach bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, prowadzący przeprowadził zajęcia edukacyjne dla trzech grup naszych uczniów:

I grupa - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;

II grupa - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;

III grupa - uczniowie klas I-III gimnazjum.

W trakcie zajęć uczniowie nie tylko wysłuchali i obejrzeli - w oparciu o bogatą prezentację multimedialną i filmy poglądowe - ciekawe informacje związane z prawidłowym i nieprawidłowym korzystaniem z energii elektrycznej i urządzeń elektrycznych, ale mogli również praktycznie doświadczyć różnych sytuacji życiowych, w których dochodzi do wypadków ze względu na nieumiejętne korzystanie z urządzeń elektrycznych.

Zajęcia te były bardzo pouczające i podobały się naszym uczniom. Czekamy zatem na kolejne etapy realizacji tego programu w naszej szkole.