b1.jpg

ROZPORZĄDZENIE: Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Cele realizacji projektów:

 • współdziałanie polegające na  wspólnym wykonywaniu zadań i pomaganiu sobie nawzajem;
 • kształcenie samodzielnego rozpoznawania problemów i opracowanie strategii ich rozwiązywania, a także planowania własnych działań i organizowania współpracy z innymi;
 • samodzielność w wyszukiwaniu informacji i selekcjonowanie wiedzy;
 • zdobywanie wiedzy przez uczniów poprzez własną aktywność, doświadczenie, eksponowanie, obserwowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów znanych z codziennego życia;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • umiejętne ocenianie własnej pracy i wkładu kolegów w realizacje projektu;
 • włączenie uczniów, nauczycieli i szkoły w szersze działanie umożliwiające współpracę na poziomie  lokalnym i  regionalnym.

 

Grupa:  I

Temat: „Dzieci bezpieczne w Internecie”- w jaki sposób dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie surfowania w Internecie?

SKŁAD GRUPY:

 1. 1. Patryk Krymski – lider grupy
 2. Maciej Abram
 3. Patryk Holz
 4. Michał Kebłesz

Opiekun grupy: mgr Waldemar Abram


Grupa II

Temat : „ Czy dzieci jedzą śmieci?”. Czyli w jaki sposób zdrowo i bezpiecznie odżywiać dzieci i  młodzież.

Skład grupy :

 1. Nikola Czerniecka -  lider grupy
 2. Sandra Struszka
 3. Oliwia Lasko
 4. Aleksandra Fedak

Opiekun grupy: mgr Dorota Mielcarek


Grupa:  III

Temat: „Jak pomagać zwierzętom?”

Skład grupy:

 1. Dominika Sabat -  lider grupy
 2. Dominika Sydor
 3. Daria Kulpińska
 4. Aleksandra Adamczyk

Opiekun grupy:  mgr Bronisława Czapla


Grupa:  IV

Temat: „Oto nasza historia”- historia Obozu Pracy Więźniów w Rusku.

Skład grupy:

 1. Jadwiga Saruga – lider grupy
 2. Natalia Słąba
 3. Emilia Puto
 4. Damian Pawlica

Opiekun grupy: dr Tomasz Dziurla


Grupa: V

Temat: „Przez sport po zdrowie i sukces.”

Skład grupy:

 1. Kacper Dworak – lider grupy
 2. Sebastian Goldian
 3. Patryk Cender
 4. Adrian Bekar

Opiekun grupy:  mgr Justyna Fedyczkowska