b1.jpg

Wiemy już kto będzie reprezentował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie w tegorocznych miejsko-gminnych eliminacjach XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”, które odbędą się 17.02.2015 r. w jaroszowskiej sali gimnastycznej.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 10 uczestników z klas IV – VI szkoły podstawowej i 5 recytatorek z klas gimnazjalnych. „PEGAZIK” został zorganizowany w bibliotece szkolnej, a Komisję Konkursową, tworzyły: Maria Kierko – emerytowana nauczycielka ze szkoły w Jaroszowie, Renata Dworak – bibliotekarka z jaroszowskiej filii Biblioteki Publicznej w Strzegomiu,  wicedyrektor Violetta Posłuszna-Koziałkowska oraz polonistki i koordynatorki konkursu – Bronisława Czapla i Monika Bytnar-Gołembiowska.

Poziom artystyczny był bardzo wysoki. Przygotowanie, praca uczniów i talent recytatorski uczestników zrobiły wrażenie na komisji konkursowej. Różnorodny repertuar oraz dobór środków wyrazu artystycznego miały największy wpływ na decyzję jury.

Oto laureatki szkolnych eliminacji w kategorii „młodsi”:

I miejsce    Zofia Malinowska

II miejsce   Małgorzata Szczepny

III miejsce  Emilka Henike

Natomiast laureatkami szkolnych eliminacji w kategorii „starsi” zostały:

I miejsce   Paulina Kuczerka

II miejsce   Aleksandra Drzewicz

III miejsce  Martyna Falacińska

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, a laureaci otrzymali ciekawe nagrody książkowe.

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia

na kolejnych etapach konkursu.