b1.jpg

OGŁOSZENIE

(WOLONTARIAT)

ZAPRASZAM WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW DO DZIAŁAŃ WOLONTARYJNYCH.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U PEDAGOGA SZKOLNEGO p.Sylwii Chrut-Rudnickiej.

Cele wolontariatu:

  • Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
  • Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
  • Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w tym samym celu,
  • Troska o podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do niesienie pomocy innym,

Współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi a także z organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, itp. na polu działalności charytatywnej.