baner5.jpg

Nasza placówka wzięła udział w projekcie "Dobry jak chleb" i została zakwalifikowana do uzyskania dofinansowania do posiłków wydawanych uczniom w szkole od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś" z Gdyni.

Fundacja przyznała kwotę w wysokości 8.140 zł.

Pieniądze zostaną przekazane na dożywianie uczniów w roku szkolnym 2012/2013. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Zjawisko niedożywienia dotyczy ogromnej liczby dzieci i młodzieży. Najbardziej narażone na ubóstwo są dzieci w wieku do lat 15, one nie mają wpływu na wybór rodziny, w jakiej się wychowują. Większość z nich wzrasta w rodzinach żyjących na granicy ubóstwa, rodzin osób bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych i patologicznych. Wszyscy wiemy, że prawidłowe odżywianie warunkuje zdrowie, optymalny rozwój fizyczny i intelektualny oraz dobre samopoczucie. W takiej sytuacji potrzeba dożywiania przeradza się z odruchu serca w odpowiedzialne zachowanie wobec dzieci i młodzieży.

Sylwia Chrut-Rudnicka