baner4.jpg

Kolejny raz 13 listopada 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszowie odbyła się debata na temat lekcji wychowania fizycznego w ramach programu „WF z klasą” – Sportowy Okrągły Stół.

„WF z klasą” to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ  (SOS) to ogólnoszkolna debata na temat udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.

W debacie wzięli udział uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej. Debatę poprowadziła wicedyrektor - Violetta Posłuszna Koziałkowska. Honorowymi gośćmi byli: dyrektor ZSP w Jaroszowie Beata Jankiewicz oraz przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świdnicy – pani Anna Skwarzyńska i pani Joanna Luterek. Rolę sekretarza i fotoreportera pełniła nauczycielka WF - Justyna Fedyczkowska.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor, która powitała gości i uczestników debaty. Głos zabrały panie z SANEPIDU, które przypomniały czym jest zdrowie, jak należy o nie dbać i jak ważny jest ruch w życiu człowieka. Nawiązały również do zdrowego odżywiania i przygotowanej wcześniej piramidy zdrowego żywienia.

Uczestnicy debaty zostali podzieleni na cztery grupy i wybrali swoich liderów. W każdej z grup byli przedstawiciele z wszystkich klas. Liderzy wylosowali pierwsze zagadnienia, nad którym pracowali w zespołach, a dotyczyły one:

- Co jest dobrego na lekcjach wychowania fizycznego?

- Co należałoby naprawić na lekcjach wychowania fizycznego?

Uczniowie bardzo rzeczowo podeszli do zadania, dobrze pracowali w zespole i wypracowali ciekawe wnioski. Na lekcjach wychowania fizycznego podoba im się między innymi: dobre prowadzenie lekcji, rozmaitość gier, pomoc innym, dobre zachowanie, fajny nauczyciel WF. W propozycjach naprawy lekcji WF wymieniali: więcej gry w piłkę nożną i piłkę ręczną, więcej lekcji WF w tygodniu, więcej zabaw, mniej biegania, lepszą współpracę na lekcjach.

Ciekawy był kolejny etap dyskusji, gdzie grupy pracowały nad propozycjami zmian, aby lekcje były efektywniejsze, ciekawsze, bardziej nowoczesne i atrakcyjniejsze, Zadziwiające były propozycje zmian. Uczniowie podeszli do tematu bardzo twórczo. Oto ich propozycje:

- Aby lekcje były efektywniejsze: więcej rywalizacji, więcej testów sprawnościowych, więcej ćwiczeń na kondycję, więcej wycieczek rowerowych.

- Aby lekcje były ciekawsze: wyjazdy na lodowisko, więcej wyjazdów na turnieje, mniej kłótni w grupach, więcej nowych gier, lekcje taneczne, wyjazdy na basen.

- Aby lekcje były atrakcyjniejsze: więcej gier sportowych, zajęcia w terenie, WF ze znanymi sportowcami, więcej zawodów sportowych, wymyślanie nowych gier i zabaw.

- Aby lekcje były nowocześniejsze: odnowienie sali gimnastycznej, zakup nowego sprzętu, wybudowanie siłowni, wybudowanie nowych obiektów sportowych.

Po rzeczowej dyskusji, uczniowie w grupach zajęli się omówieniem zadań do wyboru. Skupiono sie na dwóch zagadnieniach:

- Ruch na przerwach i innych lekcjach.
- WF dla dziewczyn.

Również w tej dyskusji padły ciekawe propozycje. Między innymi: zajęcia taneczne na przerwach, krótkie turnieje na dłuższych przerwach, postawienie przyrządów do ćwiczeń na placu zabaw, aerobic, lekcje pływania, więcej gier zespołowych, ćwiczenia na bieżni, „lżejsze” lekcje dla dziewczyn.

Po tych wszystkich propozycjach uczniowie przegłosowali zadanie, którym zajmą się w najbliższym czasie, a będzie to ruch na przerwach i innych lekcjach. Klasy wytypują po dwóch koordynatorów, którzy razem z nauczycielem WF będą zajmować się zagadnieniem.

Debatę zakończyła pani Dyrektor Beata Jankiewicz, dziękując wszystkim za zaangażowanie i owocną pracę. Szczególne podziękowania skierowane były do  przedstawicielek SANEPIDU: p. Anna Skwarzyńska, p. Joanna Luterek, które uczestniczyły w debacie uczniów oraz dla pani Violetty Posłusznej- Koziałkowskiej za poprowadzenie debaty.