baner8.jpg

W miniony piątek 24.10.2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie zorganizowano "Spotkanie z Anną Jenke - patronem szkoły", w związku z 4. rocznicą nadania imienia Sługi Bożej Anny Jenke Gimnazjum w Jaroszowie.

Obchody rocznicowe odbyły się w Izbie Pamięci, poświęconej naszej wspaniałej Patronce. W przygotowaniu dekoracji do tej uroczystości pomagała nauczycielka Agnieszka Nowacka.

Na początku spotkania, po odśpiewaniu hymnu szkoły, uczniowie zostali wprowadzeni w relaksujący nastrój poprzez obejrzenie kilkuminutowego filmu o cudach natury, dziełach Bożych rąk.

W ramach programu artystycznego, przygotowanego na podstawie scenariusza opracowanego przez nauczycieli: Monikę Bytnar-Gołembiowską i Tomasza Dziurlę,  uczniowie klasy III gimnazjum: Marcin Adamczyk, Oliwia Bohonos, Aleksandra Drzewicz, Sandra Paliwoda i Patryk Rasała przybliżyli uczniom (z klasy VI, I, II i III)  życie i działalność Sługi Bożej Anny Jenke. Przepiękne świadectwa, wspomnienia, fotografie, filmy o Jarosławiu i podkłady muzyczne skłaniały do głębokiej refleksji nad życiem naszej patronki, zadumy nad życiem i każdą jego chwilą. Opowiadano o życiu Anny Jenke, o jej harcerstwie, o konspiracji w czasie wojny, o studiach w Krakowie, o wychowywaniu młodzieży w Jarosławiu, o jej wielkiej odwadze i życiu w trudnych czasach, w końcu o jej wielkiej miłości do Boga.

Po obejrzeniu montażu słowno-multimedialnego głos zabrała pani dyrektor Beata Jankiewicz, która pięknie wypowiadała się na temat życia i działalności naszej wspaniałej patronki oraz wspomniała osobistych o sytuacjach życiowych, które spowodowały, że od kilku lat jest bardzo mocno związana z naszą Patronką.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Anny Jenke oraz o to, aby nasi uczniowie chętniej otwierali się każdego dnia na dobroć, miłość i odpowiedzialność wobec bliźnich - na wzór Anny.