baner5.jpg

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Swoją działalność rozpoczęło ono już we wrześniu 1939 roku, ale  określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach „Biuletynu Informacyjnego” 13 stycznia 1944 roku. Polskie Państwo Podziemne to wywiad, dywersja, oświata, sądownictwo i polityka. Działały konspiracyjne sądy, których wyroki nie tylko wykonywano, ale też ogłaszano w podziemnej prasie. Wydawano czasopisma polityczne, wojskowe, literackie, kobiece i humorystyczne.

Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

Gimnazjaliści w Jaroszowie wzięli udział w lekcjach historii przygotowanych przez uczniów działających w kole historycznym. Lekcje poświęcone były historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialną, film i Apel Pamięci ku czci bohaterów walki o polską niepodległość z czasów  II wojny światowej i PRL-u.

W projekcie wzięli udział uczniowie - członkowie Związku Strzeleckiego: PATRYK RASAŁA i WOJCIECH PEREC, którzy propagują  w ramach  działania stowarzyszenia, hasła wychowania młodzieży wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji
i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu.
Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej
przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów
.”

JAN PAWEŁ II (18.05.1994)