baner6.jpg

Od września 2014 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie z klas IV–VI kontynuują realizację zadań w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki,  promującego i  wspierającego rozwój sportu dla wszystkich pod nazwą „Multisport”.

Uczniowie klas IV-VI uczestniczą w półtoragodzinnych zajęciach 3 razy w tygodniu. Podczas zajęć uczniowie kształtują szybkość, gibkość, zwinność poprzez wprowadzanie elementów lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki. Biorą udział w grach i zabawach ruchowych, doskonaląc umiejętności techniczne i taktyczne poznanych gier oraz ucząc się współpracy w grupie i przestrzegania zasad fair – play.

Celem zajęć są:

- upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i prozdrowotnych;
- zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;
- podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie nawyku prowadzenia zdrowego stylu życia;
- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

Wszystkie zajęcia prowadzą do znacznej poprawy sprawności fizycznej uczniów, zwiększenia ich pewności siebie i podniesienia samooceny. Uczniowie uczestniczą
w zajęciach bardzo chętnie, cieszą sie z czynionych postępów i tworzą wesołą, zgraną grupę, która liczy sie ze swoim zdaniem i pomaga sobie nawzajem.

Koordynatorką tego projektu jest nauczycielka wychowania fizycznego - Justyna Fedyczkowska.