baner3.jpg

We wtorkowe popołudnie – 24 czerwca 2014 r. – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie zorganizowana została uroczystość podczas, której dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz podziękowała rodzicom i zaproszonym gościom za pomoc i wsparcie dla szkoły oraz podsumowała pracę opiekuńczo-wychowawczo – edukacyjną w roku szkolnym 2013/2014.

Uczniowie przygotowali program artystyczny, podczas którego prezentowali swoje talenty. Jednak najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i podziękowań za bezinteresowną i owocną współpracę oraz pomoc dla rodziców, darczyńców i osób wspierających działalność jaroszowskiej placówki.

Dyrektor szkoły przyznała tytuł: „PRZYJACIELA SZKOŁY”:

1. Pan Marian Nayda – prezes Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie
3. Pani Krystyna Lewicka – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Jaroszowie
4. Pani Lucyna Miłek
5. Pan Krzysztof Kowalczyk