baner6.jpg

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat” – ten aforyzm autorstwa Galileusza (włoskiego fizyka, astronoma i filozofa żyjącego na przełomie XVI i XVIIwieku) będzie jeszcze wielokrotnie powracał w życiu naszych najmłodszych zdolnych matematyków, którzy 15 maja 2014 r. wzięli udział w SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM „MISTRZ MATEMATYKI.”

Konkursy matematyczne, jak się powszechnie i chyba nie bez racji uważa, odgrywają bardzo ważną rolę w popularyzacji matematyki, propagowaniu wśród uczniów zainteresowania matematyką, wyłanianiu uczniów o uzdolnieniach matematycznych i zachęcaniu ich do rozwijania tych uzdolnień.

MISTRZAMI w swoich klasach zostali:

klasa  I A - Kacper Młynarski

klasa II A - Robert Włodkowski

klasa III A - Natalia Machnikowska

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony pod czujnym okiem nauczycielki – Barbary Zbrożek.