baner2.jpg

Nasza szkoła wzięła  udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła z Prawami Dziecka”. Jest to już  III odsłona edukacyjnej kampanii UNICEF o Prawach Dziecka. W tym roku akcja objęła przedstawicieli środowiska lokalnego angażujących się w ochronę praw dziecka.

O prawach tych powinniśmy mówić nie tylko, gdy są one naruszane, równie istotne jest nagradzanie i promowanie pozytywnych wzorców do naśladowania. W związku z tym 23.06.2014 (w poniedziałek) zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne pośród uczniów klas ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przez panią Violettę Posłuszną- Koziałkowską- pedagoga szkolnego oraz panią Katarzynę Figurską- psychologa szkolnego. W trakcie warsztatów  uczniowie zaznajamiali się z prawami dziecka i uświadamiali istotę ich respektowania. Celem projektu było kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego, zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka oraz wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą na temat praw dziecka oraz możliwością szukania różnych form pomocy, jeśli prawa te zostają naruszane. Na koniec warsztatów uczniowie w oparciu o zdobytą wiedzę czym są prawa dziecka, a także po dogłębnej analizie i dyskusji, poprzez głosowanie wyłonili kandydatów do miana „szeryfa praw dziecka” - lokalnych „bohaterów”, którzy będą czuwać nad przestrzeganiem prawa dziecka oraz będą stawiani na wzór do naśladowania.  Wśród kandydatów zostało wyłonionych sześciu przedstawicieli- szeryfów, a są wśród nich: pani Justyna Fedyczkowska, pani Bronisława Czapla, pani Małgorzata Kolano, pan Waldemar Abram, ks. Jan Olender oraz pan Zbigniew Miłek. Szeryfowie Praw Dziecka podczas uroczystej ceremonii zostaną nagrodzeni odznaką szeryfa.

Serdecznie gratulujemy naszym przedstawicielom za wyróżnienie !