baner8.jpg

12 czerwca 2014 r. ramach realizacji programu „Sprawny Dolnoślązaczek” uczniowie klas I - III  pod opieką wychowawczyń zdobywali odznakę sprawnościową „Pływak”. Zdobycie tej umiejętności jest jedną z ważniejszych, jakie powinno posiadać każde dziecko w wieku szkolnym, aby bezpiecznie korzystać ze wszelkich form pływania na różnych akwenach wodnych.

Na początku przeprowadzonych zajęć na basenie wszystkie dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z pływalni oraz regulaminem dostępnych atrakcji wodnych.

 

Naszym celem było oswojenie z wodą zarówno płytką jak i głębszą wszystkich uczestników zajęć, co z powodzeniem udało się osiągnąć.

Ze względu na zróżnicowane predyspozycje ruchowe dzieci w różnym stopniu starały się rozwijać umiejętność pływania wykorzystując sprzęt w postaci rękawków i dmuchanych zabawek wodnych.

Zajęcia te były dla uczestników doskonałą kontynuacją z poprzedniego roku szkolnego przygody z pływaniem, możliwością przełamania barier strachu i wyrobienia motywacji do zdrowego aktywnego spędzania wolnego czasu.

Poza tym uczniowie podczas zdobywania sprawności "Pływaka" uzyskali podstawowe wiadomości na temat zasad zachowania bezpieczeństwa w wodzie.